Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Državna poticajna sredstva za 2017.

Državna poticajna sredstva (DPS) za 2017. godinu iznose 3,3%, u maksimalnom iznosu 165,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine. 
Državna poticajna sredstva (DPS) za 2016. godinu iznose 4,1%, u maksimalnom iznosu 205,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.
Državna poticajna sredstva (DPS) za 2015. godinu iznose 4,9%, u maksimalnom iznosu 245,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.

Ministarstvo financija doznačilo je državna poticajna sredstva (DPS) za 2015. godinu za štediše Wüstenrot stambene štedionice d.d. dana 22.12.2016. Sredstva su pripisana stambenim štedišama na njihove račune dana 28.12.2016.

DPS se uplaćuje iz državnog proračuna temeljem zahtjeva za isplatom državnih poticaja koje podnosi stambena štedionica za svoj štediše. Ministarstvo financija, nakon što se usklade podneseni zahtjevi stambenih štedionica za prethodnu kalendarsku godinu, u roku šezdeset dana od dana podnošenja ispravljenih zahtjeva isplatiti stambenoj štedionici državna poticajna sredstva. Stambena štedionica primljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentira u poslovnim knjigama i upisuje na račune stambene štednje najkasnije u roku osam dana od primitka iznosa.