Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Opći uvjeti poslovanja za stambenu štednju

Opći uvjeti poslovanja za stambenu štednju

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja Wüstenrot stambene štedionice 05/2019.
 
 
Poštovani klijenti,
 
s datumom 01.05.2019. godine stupaju na snagu izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja Wüstenrot stambene štedionice.
 
Provedene su izmjene u sljedećim člancima:
  • u članku 5. (Vrste tarifa) promijenjen je naziv modela štednje T10 – Premium stambena štednja.
  • u članku 8. (Ulozi stambene štednje i ukamaćivanje) propisana je osnovna kamatna stopa po kojoj se ukamaćuju početni štedni ulozi i ulozi kojima istekne vrijeme štednje te dodatne kamatne stope ovisno o ugovorenoj tarifi/modelu štednje i uplaćenom štednom ulogu;
  • U članku 21. (Ukamaćivanje i otplata kredita stambene štednje i kredita za međufinanciranje kredita stambene štednje) propisane su nove kamatne stope na kredite stambene štednje, koeficijente za izračun otplatnih rata kredita i rokovi otplate u pojedinim tarifama stambene štednje;
  • U članku 22. (Dospijeće kredita stambene štednje i kredita za međufinanciranje kredita stambene štednje) preciznije je propisan razlog za otkaz ugovora o kreditu u slučaju smrti korisnika kredita;
  • U članku 25. (Izmjena uvjeta) preciznije je propisana primjena izmijenjenih i dopunjenih OUP na postojeće ugovorne odnose.
 
Novi Opći uvjeti poslovanja Wüstenrot stambene štedionice objavljeni su na internetskim stranicama www.wuestenrot.hr/dokumenti i u svim uredima Stambene štedionice.
 
S poštovanjem,
 
Wüstenrot stambena štedionica d.d.

Preuzmite dokumentaciju u PDF formatu.
 
Opći uvjeti poslovanja 05/2019.
   
Opći uvjeti poslovanja 03/2018. 
   
Opći uvjeti poslovanja 12/2016. 
 
 
Opći uvjeti poslovanja 07/2016.
   
Opći uvjeti poslovanja 02/2016.
   
Opći uvjeti poslovanja 2014.
   
Opci uvjeti poslovanja 2013.
   
Opci uvjeti poslovanja 2010.
   
Opci uvjeti poslovanja 2008.