Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Prigovori/pritužbe klijenata

Prigovori/pritužbe klijenata

Način podnošenja i postupak rješavanja prigovora klijenata Wüstenrot stambene štedionice d.d. i prigovora vezanih uz poslove distribucije osiguranja
 
Zadovoljni klijenti uvijek su odraz kvalitete našeg rada, zbog čega se uvijek trudimo biti ovdje za i uz Vas kako bismo zajedno izgradili uspješan partnerski odnos. Jer cijenimo Vaše mišljenje i jer nam je ono neophodno za daljnji napredak i razvijanje u skladu s Vašim potrebama i očekivanjima, i Vaši prigovori pomažu nam u poboljšanju naših usluga pa su nam u tom pogledu oni iznimno važna povratna informacija.
Ukoliko imate prigovor na poslovni odnos sa Štedionicom, odnosno na naš rad i usluge, predlažemo da isti prvo pokušate riješiti usmenim putem direktno se obraćajući djelatnicima Štedionice kako telefonskim putem, tako i osobno. Sporna situacija će na taj način nerijetko biti riješena puno brže i jednostavnije. U onim slučajevima kada se sporna situacija ne uspije razriješiti usmeno, prigovor možete uputiti pisanim putem i to na sljedeće načine:
  • podnošenjem pismenog prigovora u poslovnim prostorijama Štedionice,
  • poštom na adresu: Wüstenrot stambena štedionica d.d., Odjel komitenti, Heinzelova 33a, 10 000 Zagreb,
  • telefaksom na broj 01/6011 899 ili
  • e-mailom na adresu komitenti@wuestenrot.hr.
Prigovor koji dobijemo pisanim putem treba sadržavati osobne podatke klijenta/podnositelja prigovora (ime i prezime, OIB), broj štednog ugovora, kredita ili police životnog osiguranja, detaljan opis događaja/situacije na koje se prigovor odnosi uz navođenje svih relevantnih činjenica i datuma te dokaz o osnovanosti prigovora. Ukoliko prigovor ne sadrži sve potrebne informacije za njegovo rješavanje, prije upućivanja odgovora na isti zamolit ćemo Vas njegovu nadopunu.
Odgovor na prigovor poslat ćemo na isti način na koji ste Vi prigovor uputili nama ili na traženi način, osim u slučajevima kada osiguravanja zaštite osobnih podataka i bankovne tajne zahtijeva drukčiji način upućivanja odgovora. Štedionica će se očitovati u zakonski određenom roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora, a ukoliko je prigovor kompleksnije prirode i/ili njegovo rješavanje uključuje treću stranu, rješavanje prigovora može trajati dulje od očekivanog. U potonjem slučaju obavijestit ćemo Vas o razlozima odgode te okvirnom vremenu u kojem možete očekivati odgovor.

Ukoliko se Vaš prigovor odnosi na poslove distribucije osiguranja, imate pravo podnijeti predstavku Agenciji za nadzor financijskih usluga ako smatrate da Štedionica postupa protivno odredbama Zakona o osiguranju koje se odnose na distribuciju osiguranja. Agencija će provjeriti navode iz predstavke i postupiti u skladu sa svojim ovlastima, a kad utvrdi da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, obavijestiti će Vas o tome što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od završene provjere navoda iz predstavke.
Svi sporovi koji proizlaze iz prigovora koje su zainteresirane osobe podnijele na rad Štedionice vezano za poslove distribucije osiguranja uputiti će se na mirenje kod Hrvatskog ureda za osiguranje, Martićeva 73, Zagreb.

Na anonimne prigovore Štedionica neće odgovarati.
Ako niste zadovoljni našim odgovorom na prigovor ili rješenjem prigovora, za daljnje rješavanje prigovora stoje Vam na raspolaganju za to zakonski nadležna tijela.