Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Povećajte energetsku učinkovitost svog doma

Energetska učinkovitost (A++)

Energetska učinkovitost - krediti za međufinanciranje (A++)

Krediti za financiranje namjena koje se odnose na poboljšanje energetske učinkovitosti stambenih objekata (stanova i obiteljskih kuća) mogu se neovisno o iznosu kredita realizirati u bilo kojoj tarifi.

Krediti za međufinanciranje za financiranje namjena koje se odnose na poboljšanje energetske učinkovitosti stambenih objekata mogu se realizirati u slučaju financiranja sljedećih namjena:
  • zamjena postojeće vanjske stolarije ugradnjom nove;
  • povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice obiteljske kuće (odnosi se na podove prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora, na vanjski zid grijanog prostora, na krovove, stropove i podove grijanog prostora prema vanjskom ili negrijanom prostoru - podrumu, garaži);
  • povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom kondenzacijskih kotlova na prirodni plin kojima se zamjenjuju postojeći kotlovi na prirodni plin ili kotlovi na tekuća goriva odnosno zamjena postojećih sustava grijanja koji koriste električnu energiju ili fosilna goriva novim sustavima s kondenzacijskim plinskim bojlerima;
  • ugradnja sustava sa sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektorima) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje: sunčani toplinski pretvarači (kolektori), njihovi nosači, spremnici tople vode i ostala oprema sunčanog kruga (oprema za automatsku
  • regulaciju, pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i ventili - zaporni, nepovratni i sigurnosni, izolirani cjevovod i pribor za postavljanje);
  • ugradnja sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) i akumulatorima električne energije za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (samostalni/off‐grid sustavi):  fotonaponski pretvarači (moduli), njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije i ostala oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kablovi, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.);
  • ugradnja sustava s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje): kolektorsko polje ili geosonde, dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, toplinska stanica za protočnu pripremu tople vode i ostala oprema primarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje,  i dr.);
  • ugradnja sustava s kotlom na biomasu - drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje: spremnik drvne sječke/peleta, sustav za dobavu drvne sječke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva, plamenik za drvnu sječku/pelete, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode (toplinski spremnik za pirolitički sustav je obvezan) i ostala oprema primarnog kruga (kotlovska pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili (zaporni, nepovratni i sigurnosni), pribor za postavljanje, i dr.);
  • ugradnja sustava s vjetrogeneratorima i akumulatorima za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (samostalni/off‐grid sustavi): vjetrogeneratori, pretvarači (inverteri),  akumulatori električne energije i ostala oprema vjetrogeneratorskog kruga (oprema za automatsku regulaciju, regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kablovi, pribor za postavljanje i oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka).

Realizacija kredita do 25.000 EUR u bilo kojoj tarifi moguća je i u slučaju da se sa 75% iznosa kredita financira neka od gore navedenih namjena, dok se preostalih 25% iznosa kredita odnosi na financiranje neke od namjena koja se ne odnosi na poboljšanje energetske učinkovitosti.