Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Ponuda za državljane RH u inozemstvu

Ponuda za državljane RH na poslu u inozemstvu

Za kredite do 7.500 EUR odnosno do 50.000 HRK:

 • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik ili solidarni jamac.
 • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.

Za kredite od 7.500 EUR do 20.000 EUR odnosno od 50.000 HRK do 150.000 HRK:

 • kreditno sposobni dužnik + dva zajednički kreditno sposobna sudužnika ili solidarna jamca
 • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik + kreditno sposobni solidarni jamac
 • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik ili solidarni jamac + depozit u visini 20% kontrolnog iznosa kredita
 • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.
Krediti od 7.500 do 20.000 EUR odnosno od 50.000 do 150.000 HRK mogu se odobravati i prema uvjetima koji su propisani za kredite iznosa iznad 20.000 EUR odnosno iznad 150.000 HRK.
Za kredite iznad 20.000 EUR odnosno iznad 150.000 HRK:
 • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,2:1 + depozit u visini 30% kontrolnog iznosa kredita bez vlastitih sredstava u kreditu (nekretnina koja nije u Zagrebu odnosno na obali)
 • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,2:1 + depozit u visini 20% kontrolnog iznosa kredita (nekretnina u Zagrebu odnosno na obali)
 • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,2:1 + depozit u visini 20% kontrolnog iznosa kredita bez vlastitih sredstava u kreditu + PŽO minimalno 20% (nekretnina koja nije u Zagrebu odnosno na obali)
 • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,2:1 + depozit u visini 10% kontrolnog iznosa kredita + PŽO minimalno 20% (nekretnina u Zagrebu odnosno na obali)
 • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.
Državljani RH zaposleni u inozemstvu i oni koji su pomorci zaposleni u inozemnim kompanijama kredit za međufinanciranje mogu realizirati i prema nekom od redovnih bonitetnih modela koji uključuje sudjelovanje Sudužnika i/ili Jamca, pod uvjetom da navedeni Sudužnik/Jamac (eventualno i više njih) ima faktor boniteta minimalno 0,75.
 
Potrebni iznos depozita, potrebni iznos osigurane svote na Polici osiguranja života i potrebna vrijednost nekretnine koja služi kao instrument osiguranja povrata kredita izračunavaju se na temelju kontrolnog iznosa kredita, odnosno iznosa razlike između odobrenog iznosa kredita i iznosa vlastitih sredstava na temelju kojih se kredit realizira.
 
Za kredite osigurane upisom založnog prava bračni drug je obavezan sudužnik ili jamac neovisno o kreditnoj sposobnosti.

Štedionica zadržava pravo u svakom pojedinom slučaju od zajmotražitelja zatražiti dodatna sredstva osiguranja ako ponuđena procjeni nedovoljnim ili ako provjerom podataka o sudionicima u kreditu (HROK) dođe do saznanja za koje se procijeni da bi mogla negativno utjecati na otplatu kredita.
 
Zahtjev za kreditom možeš pouniti odmah ovdje!