Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Ponuda za državljane RH zaposlene u inozemstvu i pomorce zaposlene u inozemnim kompanijama

Za kredite do 7.500 EUR:
  • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik ili solidarni jamac.
  • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.

Za kredite od 7.500 do 15.000 EUR odnosno do 20.000 EUR u tarifi K102:
  • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik ili solidarni jamac + depozit u visini 20% kontrolnog iznosa kredita
  • kreditno sposobni dužnik + dva zajednički kreditno sposobna sudužnika ili solidarna jamca
  • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik + kreditno sposobni solidarni jamac
  • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.
Krediti od 7.500 do 15.000 EUR mogu se odobravati i prema uvjetima koji su propisani za kredite iznosa iznad 15.000 EUR.

Za kredite iznad 15.000 EUR odnosno iznad 20.000 EUR u tarifi K102:
  • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,3:1 + depozit u visini 30% kontrolnog iznosa kredita bez vlastitih sredstava u kreditu
  • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,2:1 + depozit u visini 20% kontrolnog iznosa kredita + 30% ili više vlastitih sredstava u kreditu (odnosno bez vlastitih sredstava u kreditu za slučajeve kada Štedionica nekretninu koja će poslužiti kao instrument osiguranja povrata kredita procijeni prihvatljivom za ovaj bonitetni model)
  • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.
Državljani RH zaposleni u inozemstvu i oni koji su pomorci zaposleni u inozemnim kompanijama kredit za međufinanciranje mogu realizirati i prema nekom od redovnih bonitetnih modela koji uključuje sudjelovanje Sudužnika i/ili Jamca, pod uvjetom da navedeni Sudužnik/Jamac (eventualno i više njih) ima faktor boniteta minimalno 0,75.

Potrebni iznos depozita, potrebni iznos osigurane svote na Polici osiguranja života i potrebna vrijednost nekretnine koja služi kao instrument osiguranja povrata kredita izračunavaju se na temelju kontrolnog iznosa kredita, odnosno iznosa razlike između odobrenog iznosa kredita i iznosa vlastitih sredstava na temelju kojih se kredit realizira.
 
Za kredite osigurane upisom založnog prava bračni drug je obavezan sudužnik ili jamac neovisno o kreditnoj sposobnosti.

Štedionica zadržava pravo u svakom pojedinom slučaju od zajmotražitelja zatražiti dodatna sredstva osiguranja ako ponuđena procjeni nedovoljnim ili ako provjerom podataka o sudionicima u kreditu (HROK) dođe do saznanja za koje se procijeni da bi mogla negativno utjecati na otplatu kredita.

Besplatni telefon: 0800 200 500