Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Posebna ponuda za pomorce

Ponuda za pomorce

Ponuda za pomorce koji plaću primaju u eurima

Godinama je stan bila brodska kabina. Preplovio si skoro sva mora i oceane, obišle su se luke i kontinenti. Ali, dođe vrijeme da se skrasiš, baciš sidro i ovakav život i stan zamijeniš pravim domom. A možda ćeš još neko vrijeme ploviti svijetom, ali želiš imati nešto kamo ćeš se jednog dana vratiti. U svakom slučaju dobro je znati da kod nas možeš pronaći rješenje uz fiksnu kamatnu stopu tijekom cijelog roka otplate. Dovoljno da mirno uživaš i na moru i na kopnu.

Bonitetni modeli prema kojima se mogu razmotriti kreditni zahtjevi su sljedeći:

Za kredite do 10.000 EUR:
  • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik ili solidarni jamac zaposlen u RH, ili primatelj hrvatske mirovine + 20% vlastitih sredstava uplaćenih na račune ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih će se realizirati kredit
  • kreditno sposobni dužnik + depozit u visini 10% kontrolnog iznosa kredita + 20% vlastitih sredstava uplaćenih na račune ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih će se realizirati kredit + solemnizacija ugovora o kreditu
  • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.
Za kredite od 10.000 EUR do 30.000 EUR:
  • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik zaposlen u RH, ili primatelj hrvatske mirovine + kreditno sposobni solidarni jamac zaposlen u RH, ili primatelj hrvatske mirovine + 20% vlastitih sredstava uplaćenih na račune ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih će se realizirati kredit
  • kreditno sposobni dužnik + depozit u visini 20% kontrolnog iznosa kredita + 20% vlastitih sredstava uplaćenih na račune ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih će se realizirati kredit + solemnizacija ugovora o kreditu
  • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.
Krediti od 10.000 do 30.000 EUR mogu se odobravati i prema uvjetima koji su propisani za kredite iznosa iznad 30.000 EUR.
Za kredite iznad 30.000 EUR:
  • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik/jamac zaposlen u RH, ili primatelj hrvatske mirovine + upis založnog prava ili fiducijarnog prijenosa vlasništva na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,2:1 + 20% vlastitih sredstava uplaćenih na račune ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih će se realizirati kredit
  • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava ili fiducijarnog prijenosa vlasništva na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,2:1 + depozit u visini 10% kontrolnog iznosa kredita + 20% vlastitih sredstava uplaćenih na račune ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih će se realizirati kredit
  • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.

 
Krediti za pomorce zaposlene u inozemnim kompanijama, koji plaću primaju u eurima, mogu se realizirati u tarifi K101, ili u tarifi K102. Uvjet za realizaciju kredita je uplata vlastitih sredstava u visini 20% iznosa kredita na račun štednog ugovora u tarifi K101, ili u tarifi K102.
 
Potrebni iznos depozita, potrebni iznos osigurane svote na Polici osiguranja života i potrebna vrijednost nekretnine koja služi kao instrument osiguranja povrata kredita izračunavaju se na temelju kontrolnog iznosa kredita, odnosno iznosa razlike između odobrenog iznosa kredita i iznosa vlastitih sredstava na temelju kojih se kredit realizira.
 
Za kredite osigurane upisom založnog prava bračni drug je obavezan sudužnik neovisno o kreditnoj sposobnosti.

Štedionica zadržava pravo u svakom pojedinom slučaju od zajmotražitelja zatražiti dodatna sredstva osiguranja ako ponuđena procjeni nedovoljnim ili ako provjerom podataka o sudionicima u kreditu (OSR, potvrda FINA-e) dođe do saznanja za koje se procijeni da bi mogla negativno utjecati na otplatu kredita.