Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Posebna ponuda za pomorce

Izbornik

Ponuda za pomorce


Godinama je stan bila brodska kabina. Preplovio si skoro sva mora i oceane, obišle su se luke i kontinenti. Ali, dođe vrijeme da se skrasiš, baciš sidro i ovakav život i stan zamjeniš za pravi dom. A možda ćeš još neko vrijeme ploviti svijetom, ali želiš imati nešta gdje ćeš se jednog dana vratiti. U svakom slučaju, dobro je znati da kod nas možeš pronaći rješenje i bez statusa štediše, da stambeni kredit možeš realizirati odmah i da su kamate fiksne  cijelo vrijeme otplate.
Dovoljno da uživaš i na moru i kopnu mirno.
 

Za kredite do 7.500 EUR:

 • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik ili solidarni jamac.
 • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.

Za kredite od 7.500 EUR do 20.000 EUR:

 • kreditno sposobni dužnik + dva zajednički kreditno sposobna sudužnika ili solidarna jamca
 • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik + kreditno sposobni solidarni jamac
 • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik ili solidarni jamac + depozit u visini 20% kontrolnog iznosa kredita
 • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.
Krediti od 7.500 do 20.000 EUR mogu se odobravati i prema uvjetima koji su propisani za kredite iznosa iznad 20.000 EUR.
Za kredite iznad 20.000 EUR:
 • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,2:1 + depozit u visini 30% kontrolnog iznosa kredita bez vlastitih sredstava u kreditu (nekretnina koja nije u Zagrebu odnosno na obali)
 • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,2:1 + depozit u visini 20% kontrolnog iznosa kredita (nekretnina u Zagrebu odnosno na obali)
 • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,2:1 + depozit u visini 20% kontrolnog iznosa kredita bez vlastitih sredstava u kreditu + PŽO minimalno 20% (nekretnina koja nije u Zagrebu odnosno na obali)
 • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost u odnosu na kontrolni iznos kredita 1,2:1 + depozit u visini 10% kontrolnog iznosa kredita + PŽO minimalno 20% (nekretnina u Zagrebu odnosno na obali)
 • dužnik + depozit u visini 100% kontrolnog iznosa kredita.
 
Državljani RH koji su pomorci zaposleni u inozemnim kompanijama kredit za međufinanciranje mogu realizirati i prema nekom od redovnih bonitetnih modela koji uključuje sudjelovanje Sudužnika i/ili Jamca, pod uvjetom da navedeni Sudužnik/Jamac (eventualno i više njih) ima faktor boniteta minimalno 0,75.
 
Potrebni iznos depozita, potrebni iznos osigurane svote na Polici osiguranja života i potrebna vrijednost nekretnine koja služi kao instrument osiguranja povrata kredita izračunavaju se na temelju kontrolnog iznosa kredita, odnosno iznosa razlike između odobrenog iznosa kredita i iznosa vlastitih sredstava na temelju kojih se kredit realizira.
 
Za kredite osigurane upisom založnog prava bračni drug je obavezan sudužnik ili jamac neovisno o kreditnoj sposobnosti.

Štedionica zadržava pravo u svakom pojedinom slučaju od zajmotražitelja zatražiti dodatna sredstva osiguranja ako ponuđena procjeni nedovoljnim ili ako provjerom podataka o sudionicima u kreditu (HROK) dođe do saznanja za koje se procijeni da bi mogla negativno utjecati na otplatu kredita.


Zahtjev za kreditom možeš popuniti odmah ovdje!