Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Štediša ste. Trebate kredit?

Redovni krediti

Pravo na dodjelu kredita stambene štednje u Wüstenrot stambenoj štedionici komitenti stječu po isteku određenog vremena štednje i po ispunjenju određenih uvjeta.

Ovisno o tome za koju su se štednu tarifu komitenti odlučili, pravo na dodjelu kredita možete ostvariti po isteku 24 mjeseca štednje i postizanju salda stambene ušteđevine u visini najmanje 50% ugovorne svote (tarifa brze štednje i tarifa normalne štednje) odnosno po isteku 60 mjeseci i postizanju salda stambene ušteđevine u visini najmanje 40% ugovorne svote (tarifa spore štednje). Dodatni uvjet za ostvarivanje prava na dodjelu kredita stambene štednje je i postizanje ciljnog broja bodova.
 
*Postupak bodovanja za Ugovore o stambenoj štednji
 
Reprezentativni primjer izračuna za redovni kredit stambene štednje - US 20.000 EUR                      
Ugovorna svota Tarifa Minimalno vrijeme štednje u mjesecima Broj rata do dodjele Iznos mjesečne rate štednje Ukupno uplaćeni       iznos Kamatna stopa na štednju Ukupni saldo                        u trenutku                         dodjele Iznos kredita Kamatna stopa na kredit, fiksna Efektivna kamatna stopa na kredit** Iznos mjesečne rate kredita Trajanje otplate u mjesecima Ukupno uplaćeni iznos          
20.000 T6 60 71 135,00 9.585,00 1,00%-1,50% 9.766,44 10.237,17 4,00% 4,17% 100,00 126 12.587,09          
** U svrhu izračuna EKS-a obuhvaćeni su ukupni troškovi kredita uključujući kamate i naknade (naknada za sklapanje ugovora u visini 1,00% iznosa ugovorne svote,  
naknada za vođenje računa kredita u iznosu od 0,00 EUR, transakcijska naknada za uplate na račune kredita u iznosu od 0,00% iznosa uplate), kao i porezi i prirezi  
porezu prema mjestu prebivališta, ili uobičajenog boravišta Korisnika kredita (za potrebe ovog izračuna koristi se stopa prireza od 18,00%), uz iznimku naknada koje  
je korisnik kredita dužan platiti u slučaju nepoštovanja obveza Ugovora o kreditu, uz iznimku troškova polica osiguranja i troška izrade elaborata procjene vrijednosti  
nekretnine, troška javnobilježničke ovjere odnosno solemnizacije i troška prijenosa prava vlasništva nekretnine.          
                                               
 
Ako Vam kredit zatreba prije isteka minimalnog razdoblja štednje, ili ako ne raspolažete dovoljnim saldom stambene ušteđevine, umjesto za redovni kredit stambene štednje možete se odlučiti za kredit za međufinanciranje. Ostvareni saldo stambene ušteđevine u slučaju realizacije kredita za međufinanciranje možete upotrijebiti za skraćivanje roka otplate i samim time smanjivanje troška kredita, kao dodatni instrument osiguranja, a eventualno i kao temelj za smanjenje kamatne stope na kredit za međufinanciranje.
 

Kako izračunati kreditnu sposobnost

Dokumentacija PDF/print

Uvjeti za realizaciju PDF/print