Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Doznačena su državna poticajna sredstva za 2020.


Ministarstvo financija doznačilo je Wüstenrot stambenoj štedionici cjelokupan iznos državnih poticajnih sredstava (DPS) za 2020. godinu. Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša s datumom 12.07.2021. godine.
 

DPS se uplaćuje iz državnog proračuna temeljem zahtjeva za isplatom državnih poticaja koje podnosi stambena štedionica za svoj štediše. Ministarstvo financija, nakon što se usklade podneseni zahtjevi stambenih štedionica za prethodnu kalendarsku godinu, u roku šezdeset dana od dana podnošenja ispravljenih zahtjeva isplatiti stambenoj štedionici državna poticajna sredstva. Stambena štedionica primljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentira u poslovnim knjigama i upisuje na račune stambene štednje najkasnije u roku osam dana od primitka iznosa.