Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Isplata DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2022. godini


Isplata državnih poticajnih sredstava (DPS-a) za stambenu štednju prikupljenu u 2022. godini
 
Dana 26. rujna 2023. godine isplaćena su državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2022. godini koja su iznosila 0,4% od uplate raspoložive stambene štednje u toj godini, do maksimalnog iznosa uplate u visini od 663,61 euro (5.000,00 kuna).
Formula za izračun DPS-a propisana je Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, a temelji se na prosječnim kamatnim stopama na oročene depozite građana, uz korektivni faktor koji predstavlja nužnu prilagodbu na dužu ročnost.
Maksimalan iznos DPS-a prema toj formuli za 2022. godinu iznosio je 2,65 EUR (20,00 kuna).
Stambena štedionica će pripisati DPS na račune stambenih štediša u zakonskom roku.
DPS za štednju prikupljenu u 2023. godini iznosi 0,3% na uplate u ovoj godini, do maksimalnog iznosa uplate u visini od 663,61 euro (5.000,00 kuna); što može iznositi najviše 1,99 eura (15,00 kuna).