Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Wüstenrot 1998-2018


20 godina Wüstenrot stambene štedionice
Pogled u povijest: Od početka 1998. i stupanja na snagu Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Hrvatska je uvela ugovorni model dugoročne namjenske štednje putem štedionica s ciljem "rješavanja stambenih potreba stambenih štediša odobravanjem stambenih kredita uz financijsku potporu države". Ovim je Zakonom stvoren pravni temelj za osnivanje i poslovanje stambenih štedionica u Hrvatskoj. Wustenrot stambena štedionica d.d. (WSŠ) osnovana je u suradnji Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d. (danas Societe Generale Splitska banka d.d.) i Wustenrot stambenih štedionica iz Njemačke i Austrije, a s radom je krenula 1. listopada. 1998.
U tom razdoblju smo u Hrvatskoj uložili više od 3 mlrd kuna u stambene potrebe građana i u stvarnosti smo izgradili čitav jedan grad veličine Makarske. Veliku pažnju poklanjamo i našim štedišama koji u Wüstenrotu štede generacijama pa tako imamo klijente koji su naši štediše od samog osnutka stambene štedionice, od 1998. godine. Iako su kamatne stope na tržištu trenutno na povjesnom minimum mi smo našim klijentima osigurali vrlo atraktivne prinose na ulaganja. Osim štednje i stambenih kredita u hrvatskoj posluje i Wustenrot životno osiguranje koje nam zajedno sa našim partnerima iz financijskog svijeta omogućava da ponudimo kompletnu financijsku uslugu sukladno željama i mogućnostima naših klijenata.