Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Uložite više i ostvarite kredit ranije

Tarifa brze štednje

Namijenjena je klijentima koji žele ulagati više  radi brzog ostvarenja prava na dodjelu kredita ili žele ostvariti najveću efektivnu dobit po ugovoru stambene štednje…

Štednja u tarifi brze štednje se ukamaćuje po kamati od 1,0 % godišnje.

Naknade se obračunavaju preva važećoj listi naknada.

Minimalno vrijeme štednje za dodjelu redovnog kredita traje 2 godine.