Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Optimalan omjer uloženog i dobivenog

Tarifa spore štednje

Namijenjena je klijentima koji žele optimalan omjer uloženih sredstava i ostvarene dobiti, štedišama koji planiraju realizaciju kredita za 5 godina ili ušteđevinom žele raspolagati po vlastitoj želji za bilo koju namjenu…

Štednja u tarifi spore štednje se ukamaćuje po kamati od 1,0 % godišnje.

Naknade se obračunavaju sukladno važećoj listi naknada.

Nakon razdoblja štednje od 5 godina klijent ostvaruje pravo na dodjelu redovnog kredita