Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Informacije o zaštiti privatnosti


Informacije o zaštiti privatnosti
 
Wüstenrot stambena štedionica d.d. (dalje u tekstu: Štedionica, „mi“) prepoznaje važnost zaštite privatnosti svih osobnih podataka, a posebice onih koje obrađuje u obavljanju svojih djelatnosti. Ovaj dokument, koji se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine, opisuje kako Štedionica postupa s Vašim osobnim podacima, od trenutka njihova prikupljanja do arhiviranja, vodeći pri tome računa o svim relevantnim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, posebice prema Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: Uredba), te se primjenjuje kada Štedionica djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka, odnosno gdje i kada Štedionica određuje svrhe i načine obrade tih osobnih podataka.
Za potrebe ovog dokumenta obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Molimo Vas da Informacije o zaštiti privatnosti (dalje u tekstu: Informacije) pročitate s posebnom pozornošću...

Cijeli tekst "Informacije o zaštiti privatnosti"