Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

K100


Tarifa K100 namijenjena je osobama koje žele realizirati kredit veći od 25.000 uz najnižu kamatnu stopu na kredit za međufinanciranje, a da pritom nije potrebno ispuniti uvjet uplate vlastitih sredstava na račune Ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit za međufinanciranje realizira, kao i klijentima koji žele realizirati kredit za poboljšanje energetske učinkovitosti stambene nekretnine neovisno o iznosu kredita.

Uvjeti za realizaciju kredita u tarifi K 100 su slijedeći: sudionici kredita trebaju biti zaposleni kod kvalitetnih poslodavaca u RH, a da pritom nije riječ o poslovnim subjektima u vlasništvu sudionika kredita, ili članova njihove uže obitelji i trebaju imati faktor boniteta minimalno 2 ako u kreditu sudjeluje 1 sudionik s kreditnom sposobnošću, odnosno minimalno 3 ako u kreditu sudjeluje više sudionika s kreditnom sposobnošću. 

Rok otplate kredita u slučaju realizacije kredita bez vlastitih sredstava iznosi cca. 22 godine. Mjesečna otplatna rata kredita je tijekom cijelog roka otplate nepromjenjiva i iznosi 0,6% iznosa kredita.

Tijekom razdoblja štednje (do ostvarivanja prava na dodjelu kredita stambene štednje) klijent plaća fiksni mjesečni otplatni obrok kredita iz koje jedan dio odlazi u otplatu kredita, a drugi dio mjesečne otplatne rate uplaćuje se na ugovore o stambenoj štednji na temelju kojih je kredit realiziran te na temelju kojih se ostvaruje pravo na državna poticajna sredstva i na fiksnu kamatu na štednju od 0,5% godišnje. Po ostvarivanju prava na kredit stambene štednje ukupan iznos ušteđevine uvećan za državna poticajna sredstva i kamatu na štednju koristi se za otplatu kredita za međufinanciranje. Komitent nastavlja s otplatom kredita uz isti mjesečni otplatni obrok kao i ranije (0,6% iznosa kredita).
 
Kamata na kredit u tarifi K100 je fiksna i jedinstvena za sve klijente, neovisno o tome realiziraju li kredit bez vlastitih sredstava, ili s određenim postotkom vlastitih sredstava na računima ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit za međufinanciranje realizira.


 
Primjer izračuna kredita