Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Ponuda za liječnike, stomatologe, veterinare i zdravstvene djelatnike, zaposlene u RH

 

Za kredite do 25.000 EUR/do 30.000 EUR za klijente sa statusom štediše:

  • kreditno sposobni dužnik + kreditno sposobni sudužnik/jamac
  • kreditno sposobni dužnik + depozit u visini 20% kontrolnog iznosa kredita uz solemnizaciju Ugovora o kreditu.
Za kredite iznad 25.000 EUR/iznad 30.000 EUR za klijente sa statusom štediše:
  • kreditno sposobni dužnik + upis založnog prava ili fiducijarnog prijenosa vlasništva na nekretnini čija procijenjena vrijednost i kontrolni iznos kredita moraju biti u omjeru minimalno 1,2:1 + Polica osiguranja života vinkulirana u korist WSŠ s osiguranom svotom za slučaj smrti u visini 30% odnosno 20% kontrolnog iznosa kredita (štednja minimalno 2 g. i ušteđeno minimalno 20% iznosa kredita).
 
Mogućnost realizacije kredita za međufinanciranje u tarifi K100 s najnižom fiksnom kamatnom stopom odmah, bez vlastitih sredstava uplaćenih na račune ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit realizira i uz dodjelu početnih 1200 bodova.

Navedeni uvjeti odnose se na sve liječnike, stomatologe, veterinare i zdravstvene djelatnike (medicinske sestre, medicinske tehničare, inženjere radiologije i slično) zaposlene u RH, bez obzira na mjesto i status zaposlenja.

 
Potrebni iznos depozita, potrebni iznos osigurane svote na Polici osiguranja života i potrebna vrijednost nekretnine koja služi kao instrument osiguranja povrata kredita izračunavaju se na temelju kontrolnog iznosa kredita, odnosno iznosa razlike između odobrenog iznosa kredita i iznosa vlastitih sredstava na temelju kojih se kredit realizira.
 
Za kredite osigurane upisom založnog prava bračni drug je obavezan sudužnik neovisno o kreditnoj sposobnosti.

Štedionica zadržava pravo u svakom pojedinom slučaju od zajmotražitelja zatražiti dodatna sredstva osiguranja ako ponuđena procjeni nedovoljnim ili ako provjerom podataka o sudionicima u kreditu (OSR) dođe do saznanja za koje se procijeni da bi mogla negativno utjecati na otplatu kredita.
 
Liječnici, stomatolozi, veterinari i zdravstveni djelatnici zaposleni u RH stambeni kredit mogu realizirati i prema redovnim Uvjetima za dodjelu stambenih kredita.


Besplatni telefon: 0800 200 500