Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Uz umjerenu ratu do stambenog kredita

Tarifa normalne štednje

Namijenjena je klijentima koji laganijim tempom žele doći do bržeg ostvarenja prava na dodjelu kredita i uz manje rate štednje dosegnuti potreban iznos vlastitih sredstava…

Trajanje štednje je 5 godina.

Naknade se obračunavaju sukladno važećoj listi naknada.

Štednja u tarifi normalne štednje se ukamaćuje po kamati od 1,0 % godišnje.

Štediša ostvaruje pravo na dodjelu redovnog kredita nakon isteka stambene štednje, no minimalno vrijeme štednje iznosi 2 godine.