Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

#solarniriječnik

SOLARNI
  • koji se odnosi, koji pripada ili koji se izvodi pomoću Sunca [solarna svjetlost]
  • koji radi ili se koristi snagom Sunčeve energije [solarna baterija]
  • koji se određuje ili mjeri u odnosu na Sunce [solarna godina; sunčani, Sunčev
SINTAGMA
solarna baterija tehn. naprava koja Sunčevu toplinu pretvara u električnu energiju;
solarna energija energija Sunca koja se koristi u praktične svrhe;
solarna konstanta meteor. količina Sunčeve radijacije koja na gornjoj granici atmosfere dolazi u jedinici vremena na jediničnu površinu okomitu na zrake: 1370 ± 6 Wm -2 ;
solarni članak vrsta fotoćelije;
solarni ciklus kvaziperiodična promjena broja Sunčevih pjega i drugih pojava; dužina perioda ovih promjena u prosjeku je 11 godina;
solarni kolektor tehn. sakupljač sunčane energije koja se poslije pretvara u električnu;
solarni vjetar struja ioniziranog plina, većinom vodika, koja neprekidno, velikom brzinom i različitim intenzitetom, struji od Sunca u svemir, pri prolazu kraj Zemlje djeluje na magnetno polje Zemlje i izaziva razne pojave (npr. auroru);
solarno ulje teško hlapljivo mineralno ulje